Deltagaranmälan, Höstmötet 2017

Malmö 12-13 oktober
Deltagarkategori. Här väljer du din typ av deltagande
Ange kod
Uppgifter

Arbetsplats

Telefoni & Webb

Faktureringsadress
Vi förbehåller oss rätten att debitera en kostnad om 200 SEK vid felaktigt uppgiven fakturaadress som innebär omsändning av faktura. Vid försenad betalning debiteras 60 SEK i påminnelseavgift.

Program för seminarier
Intresseanmälan - Parallella seminarier
Middag
Vid anmälan till middagen vänligen observera att vid utebliven närvaro kommer ett självkostnadspris på 500 SEK att debiteras din bokning.
Ja tack! Jag deltar gärna på Middagen torsdagen den 12 oktober
Nej tack! Jag deltar inte på Middagen.
Allergier/Specialkost
Deltagarlista
Ja, jag godkänner att mitt namn trycks i konferensens deltagarlista.
Nej, jag godkänner inte att mitt namn trycks i konferensens deltagarlista.
812